آیا در شرکت های تضامنی انتقال سهم مجاز می باشد | ثبتیکال

آیا در شرکت های تضامنی انتقال سهم مجاز می باشد

آیا در شرکت های تضامنی انتقال سهم مجاز می باشد
امتیاز این پست

در قانون ثبت ایران اسلامی هشت نوع مختلف از انواع شرکت های تجاری قابل ثبت می باشد که عبارتند از :
1- شرکت سهامی خاص
2- شرکت سهامی عام
3- شرکت با مسئولیت محدود
4- شرکت تضامنی
5- شرکت مختلط غیر سهامی
6- شرکت مختلط سهامی
7- شرکت نسبی
8-شرکت تعاونی
که انواع این شرکت ها دارای وجوه اشترک و افتراقی در زمینه های مختلف می باشند که یکی از مهمترین آنها روابط بین شرکا و تقسیم سود می باشد . موردی که در این مطلب به بررسی آن خواهیم پرداخت ، انتقال سهم در شرکت تضامنی می باشد که جهت ورود مناسب به این مطلب در ابتدا به ارائه تعریف کوتاهی از شرکت تضامنی می پردازیم:
طبق مادۀ 116 قانون تجارت: شرکت تضامنی شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می گردد، چنانچه دارائی شرکت برای تأدیۀ تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسؤول پرداخت تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
نحوه انتقال سهم در شرکت تضامنی
در شرکت تضامنی شخصیت شرکاء در درجۀ اول اهمیت است بدین جهت قانون، مقرارت مخصوصی جهت انها وضع کرده است که هم در مقابل طلبکاران و هم مقابل یکدیگر دارای مسئولیت باشند و به همبن موجب در ماده 134 قانون: هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء (به حساب شخصی خود یا به حسا ب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت از نوع تجارت شرکت نموده و از همان نوع تجارت که شرکت به ان اشتغال دارد مشغول باشند اعم از این که شخصاً اقدام به تجارت نمایند یا این که (به حساب دیگری باشد) یعنی حقالعمل کار شخص دیگری برای همان نوع تجارت باشند و یا مدیر شرکت دیگری باشند که همان نوع تجارت می نماید. بنابر این اصل غیر قابل انتقال بودن سهم الشرکه در شرکت های تضامنی فقط با رضایت کلیۀ شرکاء ممکن است تغییر پيدا کند. در ضمن با ید دید  در اساسنامۀ شرکت تضامنی پيش بيني شده است که با موافقت اکثریت شرکاء اختیار واگذاری سهم الشرکۀ خود به دیگران دارند یا به ترتیب قانونی است. در اینجا باید در نظر داشت که صرف انتقال سهم الشرکه در شرکت های تضامنی رافع مسئولیت شریکی که سهم الشرکه خود را منتقل می کند نیست و ماده 136 قانون تجارت فسخ یکی از شرکاء را یکی از موارد انحلال شرکت می¬داند. ولی طبق تبصرۀ همان ماده فقط در یک مورد خروج شریک را تجویز کرده است با وجود این شریکی که از شرکت خارج می شود باز مسئول تعهدات حاصله از عملیات قبل از خروج  شریک را تجویز کرده است با وجود این شریکی که ازشرکت  خارج می شود باز مسئول تعهدات حاصله از خروج خود باشد، این تشریفات مربوط به ثبت و اگهی برای اطلاع عموم باید رعایت شود.  اصل عدم انتقال سهم الشركه مانع از اين نيست كه شريك ضامن منافع سهم الشركه خود را به ديگري واگذار كند يا اينكه به ديگري وكالت دهد از حقوق و منافع او در شركت استفاده كند، در اين صورت گرچه شريك مزبور مطابق تعهدي كليه حقوق و منافع تعهدات مربوط به شركت را به ديگري واگذار كرده باشد باز مسئوليت او در شركت نسبت به تعهدات حاصله باقي و برقرار خواهد ماند و نمي‌تواند استناد كند كه چون كليه حقوق و منافع خود را به ديگري واگذار نموده است، ديگر مسئوليتي ندارد. شخصي كه انتقال به نفع او انجام گرفته است، مي تواند از منافع استفاده كند و از زير بار تعهدات شانه خالي كند.
در قانون ایران به هیچ وجه راجع به اینکه شرکت های تضامنی باید بین تجار تشکیل شود وبا اینکه شریک ضامن تاجرتلقی می شود مقرراتی پیش بینی نشده است .
با تشکر از همراهی شما عزیزان


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است