تبدیل شرکت ثبت شده تضامنی به شرکت سهامی | ثبتیکال

تبدیل شرکت ثبت شده تضامنی به شرکت سهامی

تبدیل شرکت ثبت شده تضامنی به شرکت سهامی
امتیاز این پست

منظور از تبدیل شرکت چیست ؟
از اقدامات اولیه برای راه اندازی شرکت تصمیم گیری برای تعیین نوع شرکت می باشد. شرکا در هنگام ایجاد شرکت با توجه به موضوع فعالیت شرکت ، اهداف اعضا ، تعداد شرکا و میزان مسئولیت هر یک از آن ها و .. اقدام به انتخاب قالب شرکت می نمایند. با این وجود ممکن است در این راه دچار اشتباه شوند و یا با گذشت زمان تغییر اوضاع و احوال ایجاب نماید تا نوع شرکت نیز تغییر یابد.
منظور از تبدیل این است که بدون محو شخصیت حقوقی قبلی شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی جدیدی برای آن ، شرکت شکل و قالبی نو پیدا کند.مثل این که شرکت سهامی خاص با حفظ شخصیت حقوقی خود به شرکت سهامی عام تبدیل شود یا این که شرکت تضامنی به شرکت سهامی خاص یا عام تبدیل شود.
در قانون تجارت تبدیل شرکت های تجاری بنا به مصالح تجاری مورد پذیرش قرار گرفته است . اما این بدان معنا نیست که هر شرکتی می تواند با تبدیل شرکت تجاری خود به نوعی از انواع شرکت های تجاری دیگر اقدام کند. در ذیل به بررسی شرایط نحوه تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی می پردازیم.
تبدیل شرکت ثبت شده تضامنی به شرکت سهامی
ممکن است مواردی پیش آید که سرمایه شرکت تضامنی برای انجام موضوع و مقصود شرکت تکافو ننماید و شریک یا شرکایی که نظر به شخصیت آنان مورد اعتماد شرکاء بوده یا اعتبار و اهمیت لازم را داشته باشند پبدا نشود. در این صورت شرکت تضامنی می تواند با رعایت شرایط ذیل به شرکت سهامی تبدیل شود :
_ اولاَ نسبت به دوره عمل شرکت تضامنی به تصفیه حساب یا بستانکاران و ارباب معاملات اقدام کند و در واقع اصل تضامن را از بین ببرد.
_ ثانیاَ این اقدام با رضایت همه شرکا باشد.
_ ثالثاَ مقررات مربوط به شرکت سهامی را انجام دهد. ( تهیه و تنظیم اساسنامه ، تامین سرمایه ، اظهارنامه و تنجام تشریفات ثبت و …. )
لذا، هر شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجع به شرکت سهام حتمی است.
در تبدیل شرکت سهامی ، علیرغم تبدیل شرکت به شرکت سهامی باید تشریفات مربوط به تشکیل شرکت جدید التاسیس رعایت گردد برای مثال اگر قرار باشد شرکت تضامنی تبدیل به شرکت سهامی عام گردد باید شرکاء تضامنی نسبت به واریز 35% از نسبت درصد تعهد شده سهام به حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس اقدام نماید و پس از آماده نمودن طرح اساسنامه و طرح پذیره نویسی و سایر مدارک برای اخذ مجوز به اداره ثبت شرکت ها اقدام کند و سپس از اخذ مجوز مبنی بر اجازه پذیره نویسی را در بانکی که تعهد به سرمایه سهام در آن گردیده است در معرض دید علاقه مندان به پذیره نویسی گذاشته و پس از تعهد میزان سهام مورد نظر و قبول پذیره نویسی مجمع عمومی موسس تشکیل می گردد و با تصویب اساسنامه و انتخاب اولین مدیران و بازرس، شرکت سهامی عام تشکیل شده محسوب می گردد.
برای تبدیل این شرکت ها به شرکت سهامی خاص باید مدارک ذیل تهیه و به سازمان اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود :
_ صورتجلسه امضاء شده مجمع عمومی فوق العاده
_ مدارک دال بر دعوت وفق اساسنامه در صورت تشکیل جلسه با اکثریت اعضاء
_ اظهارنامه ثبت شرکت سهامی ( دو نسخه )
_ اساسنامه ( دو جلد )
_ مدارک شناسایی بازرسان در صورتیکه از سهامداران و یا شرکا نباشند.
_ صورتجلسه هیات مدیره دال بر انتخاب اعضای هیات مدیره ، معرفی سمت های آن ها و مشخص کردن صاحبان حق امضاء
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در رابطه با تبدیل شرکت با ما تماس حاصل فرمایید.
همواره آماده پاسخگویی به سوالات ثبتی شما عزیزان هستیم.


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است