ثبت تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود | ثبتیکال

ثبت تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود

ثبت تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود
امتیاز این پست

تغییر به معنای دگرگون کردن است اما آنچه حائز اهمیت است میزان اهمیت تغییرات است اگر تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود در دوره حیات شرکت حائز اهمیت باشد و تغییراتی را در اقامتگاه و تعداد شرکاء و میزان سرمایه و نظایر این ها که قانون به ذکر آن ها پرداخته مدنظر داشته باشد می بایست این تغییرات با تشریفات مقرر در قانون انجام پذیرد و سپس این تغییرات به علت اهمیت خود باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد اما برخی از تغییرات چندان اهمیت ندارد و اعلام آن ها به اداره ثبت شرکت ها به جهت ثبت تغییرات لازم نمی باشد که خارج از بحث ماست.
ما در این مقاله تغییراتی که دارای اهمیت زیاد است مدنظر قرار داده ایم زیرا این تغییرات مهم مستلزم رعایت تشریفات قانونی است که اگر تشریفات آن نکات قانونی به نحو مطلوب رعایت نگردد می تواند به خواسته بطلان توسط هر ذی نفع در محاکم صالحه قانونی ترتیب اثر دهد که از این بابت قانون تجارت ثبت آن ها را الزامی دانسته است تا نه تنها دستخوش سلیقه شرکاء نگردد بلکه این حق را برای سایر شرکاء که حتی دارای حداقل سهم الشرکه هستند و یا اشخاص ثالث ایجاد کند تا در صورت عدم رعایت صحیح تشریفات یا تقلب بتواند از حقوق حقه خود منتفع گردد. از جمله تغییراتی که مطابق قانون باید به ثبت اداره ثبت شرکت ها برسد از قرار ذیل می باشد :

  • تغییر تابعیت

ماده 110 قانون تجارت در مورد تغییر تابعیت شرکت به صراحت تعیین تکلیف نموده است : ” شرکاء نمی توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء ”
با توجه به ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310 که می گوید هر شرکتی که در ایران تشکیل گردد و مرکز اصلی آن در ایران باشد ایرانی است شرکت هایی که در ایران ثبت شده است تابعیت ایرانی دارد . قانونگذار در مورد شرکت های با مسئولیت محدود برخلاف شرکت های سهامی که تصریح دارد هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد حکم ویژه ای را مقرر داشته است که به اتفاق آراء شرکاء تبعیت شرکت قابل تغییر است.
اتفاق آراء نوعی از رای گیری است که طی آن تغییر تابعیت طرح می گردد که می بایست مورد توافق کلیه اعضاء قرار گیرد و وجود حتی یک مخالف نیز موجب تصویب آن نخواهد شد.
تغییر تابعیت به دو صورت متصور است اول انتقال جغرافیایی مرکز اداره شرکت از یک کشور به کشور دیگر دوم انتقال سیاسی مرکز اداری شرکت . به عبارت دیگر محلی که مرکز اداره شرکت در آن جا مستقر است بر اثر تجزیه کشور یا ضمیمه شدن به کشور دیگر و یا با اداره شرکت در آن جا مستقر است بر اثر تجزیه کشور یا ضمیمه شدن به کشور دیگر و یا با استقلال یافتن تحت تابعیت کشور دیگری در می آید.

  • تغییر اساسنامه

هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید به اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید مگر این که در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد. زیرا اساسنامه حاوی توافقات اصلی شرکاء است و از جهت دیگر قوانین و مقررات ثانویه برای اداره شرکت است . پس باید به جرات گفت که یکی از تغییرات مهم در شرکت تغییر در اساسنامه شرکت است که باید در مجمع عمومی فوق العاده مورد تصویب قرار گیرد. این تصویب با اکثریت عددی شرکاء یعنی تعداد بیشتری از شرکاء موافقت نمایند و شرکایی که جمع سرمایه آن ها لااقل از سه ربع سرمایه شرکت بیشتر باشد.

  • ازدیاد سهم الشرکه

در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه ی خود کند.
برخی از حقوقدانان از ماده فوق چنین استنباط کرده اند که هر تصمیمی که بر تعهدات شرکاء و مسئولیت آن ها بیفزاید باید به تصویب همه شرکاء برسد. همچنین ماده 486 قانون تجارت اخیرالتصویب سال 1392 مجلس شورای اسلامی که مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته است تصریح نموده که در شرکت با مسئولیت محدود مجمع عمومی فوق العاده با تصویب اکثریت عددی شرکایی که بیش از دو سوم سرمایه را دارند تصمیم می گیرد مگر در تغییر سرمایه که اتفاق آراء لازم بوده است اگرچه این قانون تصویب نشده است اما از تصمیم استثناء شده اهمیت تغییر سرمایه استنباط می شود.

  • انتقال سهام

سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجاری قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید. سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند. همچنین انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی . پس سهم الشرکه با اکثریت عددی شرکاء به علاوه بر این که اکثریت نه تنها از نظر عددی باید بیشتر از نصف باشد بلکه باید جمع سرمایه شرکاء در این اکثریت بیش از سه ربع سرمایه باشد.
ثبت شرکت ایده
{ با بهره گیری از مجرب ترین متخصصات ثبت شرکت و ثبت برند }


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است