ثبت تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود | ثبتیکال

ثبت تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود

ثبت تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود
امتیاز این پست

نام شرکت به عنوان اولین اطلاعی که باید در مدارک مربوط به شرکت ها انعکاس یابد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مبحث الزام های تجار و رویه های موجود هم اولین اقدامی که هر شخصیت حقوقی باید به انجام برساند، دریافت نام تایید شده از اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات صنعتی در سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد.
پس از ثبت شرکت نام شرکت ، در صورت لزوم، می توان نسبت به تغییر آن اقدام نمود. جهت آشنایی شما عزیزان از نحوه تغییر نام شرکت بامسئولیت محدود ، در این مقاله توضیحاتی در این باره آورده ایم.

  • مرجع صلاحیت دار برای تغییر نام شرکت بامسئولیت محدود

همان طور که در مقالات پیشین گفتیم ، در شرکت بامسئولیت محدود تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همانند شرکت سهامی عام و خاص الزامی شناخته نشده است، ولی با عنایت به ماده 11 ق. ت که می گوید : ” هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند، به عمل آید مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد”. معلوم می گردد که تشکیل مجمع عمومی فوق العاده از نظر اهمیت موارد پیش بینی شده در ماده 111 مذکور ضروری می باشد.
وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح ذیل است :
1- تغییرات در اساسنامه یا الحاق یا حذف چند موارد از آن ( مانند تغییر در نام شرکت )
2- افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.
3- ورود شریک یا شرکاء جدید به شرکت.
4- تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت.
5- انحلال شرکت قبل از موعد.
بدیهی است تصمیمات در موارد فوق باید با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکایی که اکثریت عددی را نیز دارند، اتخاذ گردد.
از جمله مدارک مورد نیاز جهت ثبت انواع تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود عبارت است از :
1- کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضای هیأت مدیره
2- آگهی تاسیس و روزنامه رسمی و تغییرات قبلی شرکت و اساسنامه ای شرکت
3- اخذ گواهی عدم سوء پیشینه ( چنانچه شخص جدیدی قصد ورود به شرکت را دارد ).

  • نحوه انتخاب نام جدید برای شرکت با مسئولیت محدود

در نام شرکت بامسئولیت محدود، می بایست عبارت ” بامسئولیت محدود ” قید شود. در غیر این صورت شرکت مذکور در برابر اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب شده و تابع مقررات آن خواهد بود. همچنین، در نام شرکت نبایستی اسم هیچیک از شرکاء آورده شود والا شریکی که نامش در اسم شرکت ذکر شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را خواهد داشت.
برای  انتخاب نام شرکت به نکات ذیل توجه فرمایید :
– نام خارجی نباشد،
– قبلاَ به ثبت نرسیده باشد ،
– دارای معنا و مفهوم باشد ،
– با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد.
_اسامی انتخابی برای شرکت باید دارای 3 سیلاب (اسم خاص) باشد.

  • مراحل تغییر نام در شرکت با مسئولیت محدود به ترتیب ذیل میباشد:

الف) تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
ب) تنظیم صورتجلسه وامضای شرکاء با قید کردن میزان سهم الشرکه.
پ) ارائه کردن مدارک مثبته و رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و قانون تجارت (اگر اکثریت شرکاء در مجمع حاضر باشند).
ج) انتخاب هیات نظار و درج نام آنان در صورتجلسه ( اگر تعداد اعضای شرکاء به بیش از دوازده نفر برسد).
چ) امضای اعضای هیات نظار زیر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده.
ن ) مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها جهت اعلام درخواست ثبت تغییر نام شرکت
و ) ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها و درج بارکد پستی در سامانه
ه) امضاء ذیل دفاتر ثبت
ی) ثبت آگهی
نکته :  در صورتی که شرکاء اصالتاً یا ولایتاً یا وکالتاً ذیل صورتجلسه را امضاء می نمایند لازم است با قید عنوان این کار صورت گیرد و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی یا تصویر برابر اصل شده الزامی است.

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود

نام شرکت ……………… شماره ثبت ………….. و شناسه ملی ………………. سرمایه ثبت شده ……………….. ریال  در تاریخ  ………….ساعت ……….. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییرنام شرکت اتخاذ تصمیم شد.

  نام شرکاء                             میزان سهم الشرکه
1ـ خانم / آقای …………………… دارای …………………………. ریال سهم الشرکه میباشد،
2- خانم / آقای …………………… دارای …………………………. ریال سهم الشرکه میباشد،
3- خانم / آقای …………………… دارای …………………………. ریال سهم الشرکه میباشد،
4- خانم / آقای ……………………دارای …………………………. ریال سهم الشرکه میباشد،

وبعد از شور و بررسی انجام شده مقرر گردید نام شرکت از ……..…..……….به  ……..…..………….. تغییر یابد در نتیجه ماده…………………… اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می گردد.
به خانم / آقای …………………………. احدی از شرکا (مدیرعامل و… در صورتیکه از بین شرکاء باشند) وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر  ثبت اقدام نماید.
1-   خانم / آقای ……………………………….    امضاء
2-   خانم / آقای ……………………………….    امضاء
3-   خانم / آقای ……………………………….    امضاء
مرکز تخصصی ثبتیکال
موسسه ای برای ثبت سریع و آسان


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است