راهنمای ثبت اینترنتی تغییرات شرکت | ثبتیکال

راهنمای ثبت اینترنتی تغییرات شرکت

راهنمای ثبت اینترنتی تغییرات شرکت
امتیاز این پست

گاهی در شرکت ضرورتی پیش می آید که اقدام به تغییر و تبدیلاتی را ایجاب می نماید. منظور از تغییرات و تصمیمات شرکت ها تمام تغییرات و تصمیمات شرکت است که طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره بنا به ضرورت هایی صورت می گیرد.
چنانچه شرکتی قصد دارد بطور همزمان چند تغییر در شرکت ایجاد کند مثلا تغییر آدرس، تغییر در سهام و… باید به طور جداگانه برای هر کدام صورتجلسه تنظیم کند و برای هر کدام از آنهابطور جداگانه پذیرش بگیرد و اگر صورتجلسه ای بدون پذیرش اینترنتی همراه با صورتجلساتی که در سامانه پذیرش شده اند ارجاع شود صورتجلسه نیز رد می شود. صورتجلسات باید متناسب با نوع شرکت انتخاب شود. متن صورتجلسه تایپ شده در سامانه عیناَ باید با متن صورتجلسه ای که به اداره ثبت شرکت ها داده شده مطابق باشد.
برای اعلام درخواست  ثبت تغییرات شرکت، در مرحله ی اول می بایست اطلاعات مربوطه  را در سامانه اداره ثبت شرکت ها  وارد نمایید . مراحل ثبت اینترنتی صورتجلسه تغییرات شرکت ها به قرار ذیل است :

  • تکمیل اطلاعات شرکت

شناسه ملی شرکت را در قسمت مربوطه وارد کرده و چنانچه شناسه ملی را ندارید شماره ثبت را که موجود در اساسنامه شرکت یا صورتجلسه تأسیس است واردنموده و نوع شرکت مربوطه را انتخاب نمایید.

  • تکمیل اطلاعات جلسه

در این مرحله باید نوع صورتجلسه را تعیین کنید. باید دقت نمود که نوع صورتجلسه بر اساس نوع شرکت متفاوت است.
نصاب جلسه ( حضور تمامی یااکثریت اعضا) نیز مشخص شده و نام و نام خانوادگی و… مشخصات متقاضی برای اطلاع رسانی در این قسمت وارد شود. سمت متقاضی ( وکیل یا اصیل بودن) تاریخ جلسه، ساعت شروع و پایان جلسه و هم چنین تقدم  و تأخرساعات جلسات در یک روز نیز در این صفحه باید معلوم و تکمیل گردد.
می توان در این مرحله با انتخاب گزینه پذیرش موقت شماره دسترسی 19 رقمی را دریافت نمود.

  • درج تصمیمات جلسه

تصمیمات جلسه متناسب با نوع جلسه در این صفحه وارد می شود و چنانچه چند تصمیم در یک جلسه گرفته شود باید از فهرست نوع تصمیم را انتخاب کرده و بر روی گزینه افزودن تصمیم جلسه کلیک نمود.

  • وارد نمودن نام های درخواستی

به ترتیب اسامی، اولویت را مشخص می نماییم. سپس در فیلد درخواستی اسم مورد نظر را تایپ می کنیم. اسامی پیشنهادی نباید بیشتر از پنج اسم باشد.

  • درج اشخاص جلسه، سمت اشخاص و ارتباط اشخاص جلسه

– اشخاص جلسه
ممکن است شخص به عنوان وکیل یا نماینده در جلسه حضور داشته باشد برای همین باید اعضای حاضر در جلسه و سمت آنها را مشخص کنیم. در قسمت تابعیت شخص، باید توجه داشت در صورت ایرانی بودن شماره ملی و در صورت غیر ایرانی بودن شماره گذرنامه  وارد می شود و چنانچه، شخص حقوقی باشد نام شخص، شناسه ملی و شماره ثبت راباید وارد نمود.
– سمت اشخاص
در این مرحله سمت اشخاص جلسه را باید معلوم نمود. یعنی انتخاب از بین اشخاص جلسه و سپس سمت در شرکت و پس از آن سمت در جلسه.
– ارتباط اشخاص جلسه
در این قسمت ابتدا نماینده یا وکیل را انتخاب نموده و سپس نوع نمایندگی را معلوم و بعد از آن موکل را انتخاب می کنیم.

  • مدارک مورد نیاز

در این بخش مدارکی که متقاضی با توجه به تصمیمات اتخاذ شده و نوع صورتجلسه باید ارائه کند نشان داده می شود که باید آن ها را تهیه و ارائه نمود و سپس گزینه تأیید مدارک مورد نیاز را انتخاب کرد.

  • متن صورتجلسه وپذیرش نهایی

در این مرحله باید متن صورتجلسه را دقیق تایپ نمود و در صورت عدم ایراد در اطلاعات وارد شده، بر روی گزینه پذیرش نهایی کلیک کرد. بعد از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تأییدیه پذیرش، متقاضیان باید نسخه های اصلی صورتجلسات تنظیمی و ضمایم آنها را به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی افراد حاضر در جلسه و وکالتنامه وکیل از طریق پست ارسال نمایند.ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتها و تأیید پذیرش آخرین مرحله ثبت تغییرات اینترنتی شرکت می باشد.
در انتها، لازم به ذکر است متقاضیان عزیز می توانند از طریق همین سامانه ( قسمت پیگیری درخواست) روند ثبت تغییرات شرکت را پیگیری نمایند.
امور ثبتی خود را با اطمینان خاطر به متخصصان ثبت ایده بسپارید.

کلیه ی خدمات ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت، در سریع ترین زمان ممکن به صورت ویژه در این مرکز ارائه می گردد.


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است