شرایط ومراحل ثبت موسسه انتشاراتی | ثبتیکال

شرایط ومراحل ثبت موسسه انتشاراتی

شرایط ومراحل ثبت موسسه انتشاراتی
امتیاز این پست

نشر چیست؟
نشر در واقع به معنای تکثیر می باشد، که در مطلبی که ما قصد بررسی آن را داریم به معنای تکثیر یک نوشتار می باشد ،این وظیفه مهم در جامعه به عهده مجموعه هایی می باشد که انتشارات نام دارند  و فعالیت آنها تاثیر مستقیم و حائز اهمیتی بر اجتماع خواهد داشت.   

نشر که در واقع با اختراع خط و نوشتن اغاز شد ابزاری شد برای حفظ ، انتقال و تکثیر هرگونه پیام که از سال های دور  از دیوار نگاری غارها تا نشر کتاب های تاریخی در جوامع رایج بوده است ، امروزه نیز تکثیر کتاب ، لیتو گرافی ، و ترجمه متون و مقالات و…. از فعالیت های یک موسسه انتشارات می باشد، توجه داشته باشید که بابت اهمیت این موضوع ،تمامی این فعالیت ها بنا بر قانون کشور عزیزمان ایران نیاز به اخذ مجوز از وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد. همچنین به استناد ماده 2( شیوه نامه اجرایی صدور پروانه نشر ) هر مجموعه ایی جهت فعالیت در موضوع فوق به ناشر نیازمند است ( ناشر به شخصیت حقوقی یا حقیقی گفته می شود که با اخذ پروانه نشر به عنوان یک مرکز فرهنگی می تواند نسبت به انتشار و توزیع و فروش کتاب اقدام نماید ) که در واقع با اخذ پروانه نشر شرایط و صلاحیت شخص برای انتشار کتاب گواهی می شود و با احراز پروانه نشر شرایط وصلاحیت شخص برا ی انتشار کتاب گواهی می شود و دارنده پروانه نشر به عنوان صاحب امتیاز می تواند فعالیت خود را اغاز نماید .
بنا به تعبیری ،به طور کلی در تعریف نشر دو دیدگاه وجود دارد  ( دیدگاه عمومی – دیدگاه تخصصی ( :
1 دیدگاه عمومی : دید گاه عمومی به معنای این است که هر کس مطلبی را تولید و تکثیر نماید مانند معلمی که جزوه های خود را تکثیر و در اختیار دانش اموزان قرار می دهد.
2 دید گاه تخصصی : در دید گاه  دوم  نشربه شکل تخصصی می باشد که انتشارات را به عنوان یک تجارت یا کسب و کار قلمداد می کند مانند :کتاب ، مجله و……
از ارائه این دو ذیدگاه در خواهیم یافت که هر نوع انتشار متن به معنای فعالیت انتشارات رسمی نمی باشد.
مدیر در انتشارات مانند سایر مجموعه ها از نقشی اساسی و کلیدی برخوردار است اما در خصوص داشتن تخصص برای مدیر یک سازمان انتشاراتی و یا روابط عمومی‌ها باید گفت مسئول نشر می‌تواند تخصص این کار را هم نداشته باشد اما قدرت هدایت و هماهنگی بین  بخش‌های مختلف را در انتشارات دارا باشد. ولیکن کسی که در بخش‌های مختلف انتشارات فعالیت می‌کند باید تخصص لازم را در کار خود داشته باشد .
یک موسسه انتشاراتی شامل بخش های مختلف که هر کدام وظایف خاصی برعهده دارند .که عبارت هستند – دفتر مدیر یا دفتر تشکیلات –بخش تولید فرهنگی و هنری – بخش تولید چاپی – بخش مالی وادرای – بخش بازار یابی ، تبلیغ ، پخش و فروش – روابط عمومی و …….که همانگونه که اشاره شد فعالیت در هر یک از این بخش ها نیاز به تخصص کافی دارد.  
مؤسس مرکز نشر باید مطابق شرایط مندرج در ماده ٦ ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی دارای شرایط زیر باشد:
1 تابعیت جمهوری اسلامی ایران   
2 نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر به تایید مراجع ذی ربط و برخورداری از حسن شهرت
3-محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر
4 دارا بودن 25 سال سن و متاهل بودن و یا حداقل 27 سال سن برای اشخاص مجرد
5-انجام خدمت وظیفه عمومی و یا داشتن معافیت دائم
6 داشتن امکانات کافی و مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارائه سند رسمی اعم از اجاره یا مالکیت محل انتشارات
7 داشتن مدرک کارشناسی با معادل آن به تشخیص مراجع ذی‌ربط
8 احراز صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع (داشتن ٥ سال سابقه کار مدیریت نشر یا طی دوره‌های آموزشی مربوط با تأیید کارشناسان امر)
مراحل و مدارک لازم برای ثبت تقاضای پروانه نشر
بنا بر ماده 5 شیوه نامه اجرایی صدور پروانه نشر، متقاضی تأسیس مرکز نشر باید تقاضانامه‌ای به همراه اطلاعات مندرج در پرسشنامه‌های مربوطه و مدارک زیر را به اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان محل تقاضا تسلیم کند. ادارات باید در همان روز نسبت به ثبت تقاضانامه و تسلیم قبض رسید به متقاضی اقدام کنند .
1 . تصویر تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی
2 . تصویر تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقوقی و اعضاء مؤسس به همراه اساسنامه معتبر
3 . گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر
4 . تصویر گواهی پایان خدمت وظیفة عمومی یا معافیت دایم
5 تصویر آخرین مدرک تحصیلی
6 . اساسنامة مرکز نشر(برای متقاضیانی که به صورت گروه مؤسسان درخواست کرده‌اند)
اعضاء این هیأت عباتند از:
1 –  رییس هیأت بررسی و صدور پروانه نشر که از سوی معاونت امور فرهنگی تعیین می‌شود
2 مدیرکل امور کتاب
3 مدیرکل مجامع، تشکل ها و فعالیت‌های فرهنگ
4 دو نفر از صاحبنظران و فعالان امور نشر به انتخاب معاون امور فرهنگی
 به موجب ماده 10، پس از تأیید تقاضا از سوی هیأت، دبیرخانه موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته نسبت به صدور پروانة نشر موقت یک‌ ساله و قابل تمدید برای دوره‌های بعدی به نام متقاضی اقدام کند، مگر در مورد اشخاص حقوقی که مطابق با ماده ١٤ این آیین‌نامه اقدام خواهد شد .
در انتها از حسن انتخاب شما عزیزان سپاسگذاریم.


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است