مدارک ثبت تغییرات شرکت | ثبتیکال

مدارک ثبت تغییرات شرکت

مدارک ثبت تغییرات شرکت
5 (100%) 1 vote

اشخاص حقوقی ممکن است پس از پایان یافتن فرآیند ثبت ، نیاز به تغییر و تحولاتی داشته باشند. این تغییرات شامل :
تغییر نام ، الحاق به موضوع ، تغییر موضوع ، تغییر آدرس، نقل و انتقال سهام ، افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه، ورود شریک ، خروج شریک تعیین سمت ها ، تغییر حق امضاء ، تعیین اعضای هیات مدیره و … می باشد.
تغییرات شرکت می بایست در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت برسد. کلیه تغییرات و تصمیمات شرکت طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیات مدیره امکان پذیر است .
در ذیل به مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات شرکت می پردازیم.

  • مدارک لازم جهت تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی و هیات مدیره ( در شرکت بامسئولیت محدود )

– تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز شرکت
– کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی شرکاء یا هیئت مدیره جدید شرکت
– کپی آخرین روزنامه رسمی شرکت واحکام نمایندگی اشخاص حقوقی هیئت رییسه و هیات مدیره و سهامدارن اشخاص حقوقی. ( در صورتیکه شرکای جدید اشخاص حقوقی باشند).
– کپی شناسنامه و کارت ملی عضوهای هیات مدیره یا نماینده شخص حقوقی
– کپی روزنامه رسمی ثبت شرکت
– کپی روزنامه رسمی تغییرات شرکت ( در صورت وجود )
– شرکتنامه یا تقاضانامه شرکت

  • مدارک لازم جهت تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی و هیات مدیره ( در شرکت سهامی خاص )

– تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز شرکت
– کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامدران و هیئت مدیره و بازرسین شرکت (یا نماینده شخص حقوقی)
– کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی سهامداران یا هیئت مدیره و بازرسین جدید شرکت
– کپی روزنامه رسمی تاسیس شرکت
– کپی روزنامه رسمی تغییرات شرکت ( در صورت وجود )
– اظهارنامه شرکت
– آخرین لیست سهامداران شرکت ( در صورت داشتن نقل و انتقال از تاریخ تاسیس )
–  آخرین روزنامه رسمی شرکت واحکام نمایندگی اشخاص حقوقی هیئت رییسه و هیات مدیره و سهامدارن اشخاص حقوقی ( چنانچه شرکایی که می خواهند وارد شرکت شوند اشخاص حقوقی باشند ).
مرکز تخصصی ثبتیکال
موسسه ای برای ثبت سریع و آسان


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است