مراحل دریافت مجوز شرکت هلدینگ | ثبتیکال

مراحل دریافت مجوز شرکت هلدینگ

مراحل دریافت مجوز شرکت هلدینگ
امتیاز این پست

این مقاله به منظور بررسی شرایط اخذ مجوز شرکت های هلدینگ یا مادر تنظیم گردیده است در ابتدا و جهت ورود مناسب به این مطلب به ارائه تعریف کوتاهی از شرکت هلدینگ خواهیم پرداخت ، در صورت نیاز به اطلاعات کامل تر مقاله شرایط و ضوایط ثبت شرکت هلدینک در سایت ثبتی کال را مطالعه فرمایید .
شرکت هولدینگ چیست ؟
شرکت های هولد ینگ یا شرکت مادر، در واقع شرکتی است که دارای سهام ممتاز چند ین شرکت است. یعنی این شرکت مادر در تمام شرکت های مورد نظر یک عضو در هیئت مدیره ی آن ها داراست و می توانند به عنوان یک فرد رسمی در شرکت به تصمیم گیری بپردازند. علاوه بر حق رای سود و زیان حاصل از شرکت ها روی این شرکت مادر تاثیر گذار است. علاوه بر نام شرکت مادر، به این قبیل شرکت ها، شرکت، کنترل کننده، دارنده یا مالک نیز می گویند. برای مثال در بیان ویژگی شرکت مالک می گویند این شرکت شرکتی است که ما لک سهام شرکت های دیگر است و آنها را کنترل می نماید .
این گونه شرکت ها بزرگ هستند و هیچ گونه وظیفه ی تولیدی ندارند .
شرکت های هلدینگ چهار نوع هستند  
1-   هلدینگ های محصولی یعنی همه شرکت های آن یک نوع محصول تولید می کنند
2-هلدینگ هایی که از یک شرکت بزرگ ایجاد شده اند
3-هلدینگ های زنجیره تامین یعنی همه شرکت های آن در راستای نیل به یک هدف مشترک فعالیت های گوناگون دارند
4-هلد ینگ مختلط یعنی از شرکت ها یی با قعا لیت های مختلف ایجاد شده است  
مراحل دریافت مجوز شرکت مادر (هلدینگ (
متقاضی تأسیس شرکت مادر (هلدینگ) برای اخذ مجوز شرکت مادر (هلدینگ) باید به شرح زیر عمل کند :
مرحله اول: شرایط دریافت موافقت اصولی با تأسیس
متقاضی، ابتدا درخواست خود را مطابق فرم “تقاضای صدور مجوز تأسیس شرکت مادر (هلدینگ)”به همراه فرم “پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیأت‌مدیره نهاد مالی”، تکمیل شده توسط اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل پیشنهادی (موجود در آدرس الکترونیکی www.seo.ir /لینک معاونت نظارت بر نهادهای مالی/لینک نهادهای مالی تحت نظارت / لینک شرکت مادر (هلدینگ)) برای مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار ارسال میکند .
سازمان پس از بررسی مدارک، در صورت تکمیل بودن و احراز شرایط لازم، موافقت اصولی خود را با تأسیس شرکت ابلاغ می‌نماید .
مرحله دوم: شرایط اعطای مجوز تأسیس
در صورت موافقت اصولی سازمان با تأسیس شرکت، شرکت ملزم است؛ مدارک اعلام شده توسط سازمان را ظرف مهلت مقرر تکمیل نماید؛ پس از تکمیل مدارک مورد نظر سازمان نامه‌ای مبنی بر اجازه تأسیس شرکت و ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها را صادر خواهد کرد
مرحله سوم: شرایط اعطای مجوز فعالیت پس از دریافت مجوز تأسیس
پس از اتمام مرحله دوم و اعلام موافقت با تأسیس شرکت، متقاضی باید طی مهلت‌ مقرر شرکت را نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسانده، مستندات مربوطه را به سازمان ارائه دهد .
پس از ثبت نهاد مالی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، شرکت مدارک لازم را جهت ثبت نزد سازمان ارائه می‌نماید و در صورت احراز شرایط مجوز فعالیت، مجوز فعالیت برای شرکت صادر می‌گردد .
شرایط دریافت مجوز تبدیل و فعالیت  
چنان‌چه متقاضی قصد تبدیل شرکت موجود به شرکت مادر (هلدینگ) را داشته باشد باید اقدامات زیر را انجام دهد .
-1تکمیل فرم تقاضای تبدیل به شرکت مادر (هلدینگ) به همراه صمائم ذکر شده در فرم (موجود در آدرس الکترونیکی www.seo.ir /لینک معاونت نظارت بر نهادهای مالی/لینک نهادهای مالی تحت نظارت / لینک شرکت مادر (هولدینگ (
-2پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیأت‌مدیره نهاد مالی” (موجود در آدرس الکترونیکی www.seo.ir /لینک معاونت نظارت بر نهادهای مالی/لینک نهادهای مالی تحت نظارت / لینک شرکت مادر (هولدینگ (
-3پس از ارسال مدارک به مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در صورت تکمیل بودن مدارک و احراز شرایط لازم سازمان اقدام به صدور مجوز تبدیل می¬نماید. متقاضی ظرف مهلت مقرر باید اقدام به ثبت تغییر موضوع شرکت در مرجع ثبت شرکت¬ها نماید .
مستندات قانونی صدور مجوزتأسیس و فعالیت شرکت مادر (هلدینگ (
قانون بازار اوراق بهادار (مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی)؛ (موجود در آدرس الکترونیکی www.seo.ir /لینک قوانین و مقررات )
آئین¬نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار (مصوب 3/4/86 هیأت وزیران) (موجود در آدرس الکترونیکی www.seo.ir / لینک قوانین و مقررات )
اساسنامه نمونه شرکت‌های مادر (هولدینگ)  (موجود در آدرس الکترونیکی www.seo.ir /لینک معاونت نظارت بر نهادهای مالی/لینک نهادهای مالی تحت نظارت / لینک شرکت‌های مادر (هلدینگ ) )
دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی (مصوب 6/9/86 هیأت‌ مدیره سازمان بورس). (موجود در آدرس الکترونیکی www.seo.ir /لینک معاونت نظارت بر نهادهای مالی/لینک نهادهای مالی تحت نظارت / لینک شرکت‌های مادر (هلدینگ (
مصوبه مربوط به حداقل سرمایه شرکت¬های سرمایه¬گذاری و مادر (موجود در آدرس الکترونیکی www.seo.ir /لینک قوانین و مقررات (
در انتها امیدواریم مطلب فوق جهت مطالعه و افزایش اطلاعات ثبتی شما عزیزان مفید بوده باشد.


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است