نحوه انتقال سهم در شرکت تضامنی | ثبتیکال

نحوه انتقال سهم در شرکت تضامنی

نحوه انتقال سهم در شرکت تضامنی
امتیاز این پست

انواع شرکت ها در ایران در هفت قالب مختلف تجاری قابل ثبت می باشند ، این انواع شرکتها که صرف نظر از نوع فعالیتشان تجاری محسوب می شوند،هریک  دارای شرایط و قوانین خاص خود هستند و افراد با توجه به موضوعی که قصد فعالیت در آن را دارند

اقدام به ثبت شرکت در یکی از این قالبها می نمایند ، انواع شرکت هفتگانه تجاری در ایران عبارتند از : سهامی, مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی با مسئولیت محدود، تضامنی ، نسبی و تعاونی
روابط بین شرکاء ، مسئولیت آنها در مقابل دیون شرکت، سرمایه اولیه و نوع تقسیم بندی آن و نحوه تقسیم سود و…. از مهمترین وجوه تمایز این شرکت ها می باشد  در این مقاله به بررسی نحوه انتقال سهم در شرکت تضامنی خواهیم پرداخت، بنا براین در ابتدا تعریف مناسبی از شرکت ها تضامنی ارائه خواهیم نمود:
طبق مادۀ 116 قانون تجارت: شرکت تضامنی شرکتی است که تحت نام مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود، این بدان معناست که اگر دارائی شرکت برای تأدیۀ تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت خواهند بود.
مهمترین نکته در رابط با شرکت های تضامنی اهمیت شخصیت شرکاء در آن می باشد ،بدین جهت قانون، مقرارت مخصوصی جهت انها وضع کرده است که هم در مقابل طلبکاران و هم مقابل یکدیگر دارای مسئولیت نامحدود می باشند و به همین موجب در ماده 134 قانون: هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء (به حساب شخصی خود یا به حساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت از نوع تجارت شرکت نموده و از همان نوع تجارت که شرکت به ان اشتغال دارد مشغول باشند اعم از این که شخصاً اقدام به تجارت نمایند یا این که (به حساب دیگری باشد) یعنی حق العمل کار شخص دیگری برای همان نوع تجارت باشند و یا مدیر شرکت دیگری باشند که در همان نوع تجارت فعالیت می نماید. بنابر این اصل غیر قابل انتقال بودن سهم الشرکه در شرکت های تضامنی فقط با رضایت کلیۀ شرکاء ممکن است تغییر پيدا کند.
در ضمن با ید دید  در اساسنامۀ شرکت تضامنی پيش بيني شده است که با موافقت اکثریت شرکاء اختیار واگذاری سهم الشرکۀ خود به دیگران دارند یا به ترتیب قانونی است. در اینجا باید در نظر داشت که صرف انتقال سهم الشرکه در شرکت های تضامنی رافع مسئولیت شریکی که سهم الشرکه خود را منتقل می کند نیست و ماده 136 قانون تجارت فسخ یکی از شرکاء را یکی از موارد انحلال شرکت می داند.
ولی طبق تبصرۀ همان ماده فقط در یک مورد خروج شریک را تجویز کرده است با وجود این شریکی که از شرکت خارج می شود باز مسئول تعهدات حاصله از عملیات قبل از خروج  شریک را تجویز کرده است با وجود این شریکی که ازشرکت  خارج می-شود باز مسئول تعهدات حاصله از خروج خود باشد، این تشریفات مربوط به ثبت و اگهی برای اطلاع عموم باید رعایت شود.  اصل عدم انتقال سهم الشركه مانع از اين نيست كه شريك ضامن منافع سهم الشركه خود را به ديگري واگذار كند يا اينكه به ديگري وكالت دهد از حقوق و منافع او در شركت استفاده كند، در اين صورت گرچه شريك مزبور مطابق تعهدي كليه حقوق و منافع تعهدات مربوط به شركت را به ديگري واگذار كرده باشد باز مسئوليت او در شركت نسبت به تعهدات حاصله باقي و برقرار خواهد ماند و نمي‌تواند استناد كند كه چون كليه حقوق و منافع خود را به ديگري واگذار نموده است، ديگر مسئوليتي ندارد. شخصي كه انتقال به نفع او انجام گرفته است، مي تواند از منافع استفاده كند و از زير بار تعهدات شانه خالي كند .پ
در پایان توجه داشته باشید در قانون ایران به هیچ وجه راجع به اینکه شرکت های تضامنی باید بین تجار تشکیل شود وبا اینکه شریک ضامن تاجرتلقی می شود مقرراتی پیش بینی نشده است .
در پایان امیدواریم از مطالعه مطلب فوق رضایت داشته باشید و گامی مثبت در جهت ارتقاء اطلاعات ثبتی شما عزیزان بوده باشد ، در صورت نیاز به هر گونه مشاوره ثبتی با مشاورین ثبتی کال تماس حاصل فرمایید.


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است