شرکت تضامنی:

           این شرکت تشکیل شده از دو یا چند نفر برای انجام کارهای تجاری درصورتی که اسم بعضی از اعضا در نام شرکت ذکر شود ان شرکت تضامنی است . (بیشتر ...)

نحوه انتقال سهم در شرکت تضامنی

انواع شرکت ها در ایران در هفت قالب مختلف تجاری قابل ثبت می باشند ، این انواع شرکتها که صرف نظر از نوع فعالیتشان تجاری محسوب می شوند،هریک  دارای شرایط و قوانین خاص خود هستند و افراد با توجه به موضوعی که قصد فعالیت در آن را دارند ... (بیشتر ...)

شرایط تبد یل شرکت تضامنی به شرکت سهامی

پس از ثبت شرکت و انجام تمامی مراحل قانونی گاهی ممکن است شرکا به هر دلیلی تصمیم به ایجاد تغییراتی در شرکت بگیرند. یکی از اساسی ترین تغییرات ، ... (بیشتر ...)

اساسنامه شرکت تضامنی

ماده 1: نام شرکت : شرکت تضامنی ………………. ماده 2: نوع شرکت : ……………………………… ماده 3: موضوع شرکت : ………………………… (بیشتر ...)


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است