فواید تشکیل شرکت تجاری | ثبتیکال

فواید تشکیل شرکت تجاری

فواید تشکیل شرکت تجاری
امتیاز این پست

شرکت بازرگانی یا تجاری، عبارتست از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که با هدف کسب سود، عملیات تجاری انجام می دهند.
همچنین می توان شرکت تجاری را این گونه تعریف نمود که قراردادی است میان دو یا چند شخص، که بنا بر آن هر یک از شرکاء آورده ای با خود به شرکت می آورد، با این وصف که مالکیت هر شریک نسبت به آورده اش منحل می گردد و آورده ها به مالکیت شخص حقوقی شرکت در می آید و سود و زیان نیز به نسبت مقرری بین ایشان تقسیم گردد.
علاوه بر شرکت تجاری، نوع دیگری از شرکت وجود دارد که تحت عنوان ” شرکت مدنی ” مطرح می باشد، ولی چون انگیزه تاسیس آن تجارت نیست بنابراین عملیات تجاری انجام نمی دهند. شرکت تجاری دارای فوایدی از قرار ذیل نسبت به شرکت مدنی یا فعالیت تجاری انفرادی می باشد :
1- فعالیت در قالب شرکت موجب کسب اعتبار و شهرت تجاری می گردد.
2- فعالیت در قالب شرکت موجب تجمیع سرمایه ها و دانش های فنی و ایجاد یک سرمایه عمده و دانش فنی قابل توجه می گردد.
3- فعالیت در قالب شرکت تجاری موجب کسب سود بیشتر و توزیع زیان ها بین چند شریک و کم کردن باز خطرات سرمایه گذاری ( ریسک ) می گردد.
4- اداره شرکت تجاری آسان تر از اداره شرکت مدنی است ، چرا که تصمیمات در شرکت تجاری علی الاصول به اکثریت اتخاذ می گردد و تصمیمات در شرکت مدنی، علی الاصول به اتفاق آراء.
5- در برخی از قالب های شرکت تجاری، مانند شرکت های سهامی یا بامسئولیت محدود ، شرکاء نسبت به تمام دیون شرکت مسئولیت ندارند، بلکه مسئولیت محدود به میزان سهم الشرکه یا سهام آن ها است. این امر موجب امنیت خاطر سرمایه گذاران می گردد.
6- برخی از قالب های شرکت بنابر قانون و بنا به دلایلی خاص مورد حمایت دولت قرار می گیرند و تسهیلات در اختیار آن ها قرار داده می شود، مانند شرکت تعاونی.
7- در شرکت مدنی ، هر شخصی که با شرکت معامله ای منعقد کند، در واقع وارد معامله با تمام شرکاء شده است. او در برابر تمام شرکاء مسئولیت قراردادی دارد و تمام شرکاء در برابر او. اما در شرکت تجاری هر شخصی که وارد انعقاد عقد با شرکت گردد، فقط با یک شخص رابطه معاملاتی برقرار کرده است و آن هم شخص حقوقی شرکت است.
8- در برخی از قالب های شرکت تجاری، مانند شرکت سهامی و تعاونی، شرکاء ممکن است دائماَ کمتر یا بیشتر شوند یا به طور ارادی تغییر کنند، اما در تمام این حالات شخصیت حقوقی شرکت ثابت و پابرجاست. از همین رو قالب های شرکت تجاری از عمری طولانی برخوردارند.
از جمله سایر مزایای شرکت های تجاری عبارت است از :
–  گسترش کسب و کار و ورود به عرصه های بین المللی
–  اخذ و اعطای نمایندگی رسمی
–  امتیازات اعتبارات وام تسهیلات
–  اخذ جوازها
–  امکان شرکت در مناقصات و مزایدات رسمی
–  بهره مندی از امکانات بیمه برای خود و کارمندانتان
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
همواره آماده پاسخگویی به سوالات ثبتی شما عزیزان هستیم.


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است