مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی | ثبتیکال

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی
4 (80%) 1 vote

الف : اشخاص حقوقی :1. تکمیل سه برگ فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی
 2. دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد. ( این فرم از اداره ثبت شرکت ها تهیه می شود ).
3. اصل و کپی گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها
4. دو برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی و شرکت نامه رسمی ( برای شرکت های بامسئولیت محدود )
5. دو برگ کپی اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی خاص / عام ( برای شرکت های سهامی )
6. دو برگ روزنامه رسمی در مورد تاسیس و تغییرات شرکت
7. دو برگ کپی اساسنامه شرکت
8. اصل و کپی گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل
9. دو سری کامل کپی از تمام صفحات شناسنامه مدیر عامل ( حداقل سن 18 سال تمام ) و روئت آن
10. چهار قطعه عکس شش در چهار مدیر عامل ( جدید ، تمام رخ، ساده )
11. دو برگ کپی کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و روئت اصل آن
12. تکمیل 5 برگ فرم مشخصات بازرگانی
13. اصل و کپی گواهی بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی شرکت ( فرم الف )
14. اصل و کپی فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضا مدیر عامل توسط دفتر اسناد رسمی ( فرم د)
15. دو سری کپی از کلیه صفحات سند مالکیت شش دانگ یا ارائه اجاره نامه محضری محل کار ( در صورت عادی بودن اجاره نامه محل کار ، ارائه دو سری کپی از کلیه صفحات سند مادر با روئت اصل سند ، چنان چه سند به صورت مشاع تنظیم شده باشد علاوه بر رعایت موارد تعیین شده در این بند، ارائه رضایت نامه کتبی سایر مالکین از طرف متقاضی کارت بازرگانی الزامی است.
16. دو برگ اصل و کپی فیش پرداختی به حساب جاری بانک ملی ایران در وجه وزارت بازرگانی با ذکر نام شرکت ( قابل پرداخت در کلیه شعب بتنک ملی ایران به حساب جاری )
17. اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه کلیه مدارک فوق به استثنای بندهای 9 و 13 ملزم به ارائه تاییدیه صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار هستند.

  • نکته :

– کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
– در صورتی که مدیر عامل نتواند برای انجام امور مربوطه شخصاَ مراجعه نماید مراجعه کننده ملزوم به ارائه کارت وکالت نامه رسمی و یا معرفی نامه از طرف شرکت می باشد.
– هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.
توصیه می شود فرم های فوق به ترتیب شماره در پوشه ای به صورت منظم به مسئولین پذیرش ارائه شود.
ب) اشخاص حقوقی
1. تکمیل سه برگ فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق
2. تکمیل پنج برگ فرم مشخصات بازرگانی
3. اصل و کپی فرم بانکی مبنی بر حسن اعتبار بانکی ( فرم الف )
4. تکمیل فرم مشخصات فردی و اعلام معرفین ( فرم ج) و کپی کارت بازرگانی به انضمام نامه کتبی از معرفین مبنی بر تایید تجاری بیش از 3 سال ( دارندگان مدارک دانشگاهی لیسانس و همچنین دارندگان مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی نیاز به معرف ندارند ).
5. اصل و کپی فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضا متقاضی توسط دفاتر اسناد رسمی ( فرم د )
6. دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت رسیده باشد.
7. اصل و کپی گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها
8. اصل و کپی گواهی عدم سوء پیشینه
9. چهار قطعه عکس شش در چهار ( جدید ، تمام رخ، ساده )
10. دو سری کامل کپی از تمام صفحات شناسنامه ( سن متقاضی حداقل 18 سال تمام ) و روئت اصل آن
11. دو سری کپی کارت پایان خدمت یا کپی معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و روئت اصل آن
12. دو سری کپی از کلیه صفحات سند مالکیت ششدانگ ، یا ارائه اجاره نامه محضری محل کار ( در صورت عادی بودن اجاره نامه محل کار، ارائه دو سری کپی از کلیه صفحات سند و روئت اصل سند. چنان چه سند به صورت مشاع تنظیم شده باشد علاوه بر رعایت موارد تعیین شده در این بند رضایت نامه کتبی سایر مالکیت از طرف متقاضی الزامی است).
13. اصل و کپی فیش پرداختی به حساب بانک ملی در وجه وزارت بازرگانی با ذکر نام متقاضی کارت ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران به حساب جاری فوق )

  • نکته :

– حضور متقاضی کارت در کلیه مراحل الزامی است.
– عدم اشتغال تمام وقت در دستگاه های دولتی ( قوای سه گانه )
– هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.
توصیه می شود فرم های فوق به ترتیب شماره در پوشه ای به طور منظم به مسئولین پذیرش تحویل داده شود.
موسسه حقوقی ثبت ایده با کادری متخصص و مجرب در زمینه ی کارت بازرگانی خدمات خود را به صورت ویژه ارائه می نماید.

برای این امر ، کافیست با همکاران ما تماس حاصل فرمایید.


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است