هر آنچه راجع به کارت بازرگانی باید بدانید | ثبتیکال

هر آنچه راجع به کارت بازرگانی باید بدانید

هر آنچه راجع به کارت بازرگانی باید بدانید
5 (100%) 1 vote

مطابق ماده (3) قانون صادرات و واردات هر شخص اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي براي صادرات و واردات خود نياز به داشتن کارت بازرگاني دارد. در این ماده آمده است :
مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاري مستلزم داشتن کارت بازرگاني است که توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن‌ايران صادر و به تأييد وزارت بازرگاني مي‌رسد.
اين کارت از طريق اتاق بازرگاني با يکسري شرايط خاص اخذ خواهد شد. اعتبار کارت بازرگانی در مرحله صدور، فقط یک سال خواهد بود.تمدید کارت بازرگانی برای نوبت اول و دوم هر مرتبه به مدت یک سال انجام می پذیرد. تمدید کارت پس از پایان سه دوره یک ساله فوق، با مدت اعتبار دو یا سه سال امکان پذیر می باشد.
• فوايد واهميت کارت بازرگاني:
– واردات از منطقه آزاد تجاري
– صادرات کالا
– ثبت سفارشات و ترخيص کال
– اقدام براي حق العمل کاري در گمرک مي باشد
“ذکر اين نکته حائزاهميت است که:اشخاص حقيقي در قانون صادرات واردات شامل “:
الف) اشخاص حقيقي ايراني وب) اشخاص حقيقي غير ايراني ميباشند واشخاص حقوقي( اعم از اينکه تشکيل و ثبت آن‌ها در ايران بوده يا تشکيل آن‌ها در خارج ازکشور بوده و سپس در ايران به ثبت رسيده باشند) شامل  :
1) مديران عامل و رييسان هيأت مديره شرکت
2) مديران شرکتهاي تعاوني
3) شرکتهاي دولتي
4) شرکتهاي موضوع قانون حفاظت ميباشند.
در اجراي ماده (3) قانون،صادرات وواردات شرایط صدور(اشخاص حقيقي ايراني واشخاص حقيقي غير ايراني)، تمديد و ابطال کارت بازرگاني و موارد معافيت از داشتن آن، به شرح زير اعلام مي‌گردد:
کارت بازرگاني توسط شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران يا شهرستان‌ها به نام متقاضياني‌که واجد شرايط زير باشند، براي مدت يک تا پنج سال حسب درخواست متقاضي صادر مي‌گردد ‌که در صورت تأييد، توسط وزارت بازرگاني معتبر خواهد بود.
تبصره – کليه شرکت‌هاي تعاوني‌کارت‌بازرگاني خود را صرفاً از اتاقهاي تعاون جمهوري اسلامي ايران دريافت مي‌نمايند.
شرايط لازم براي تشکيل پرونده جهت صدور کارت بازرگاني(اشخاص حقيقي ايراني):
– اشخاص حقيقي ايراني:
– داشتن حداقل سن 21سال تمام.
– داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان.
– داشتن سه سال سابقه فعاليت تجاري يا توليدي به تأييد دو نفر از دارندگان کارت ‌بازرگاني ياارايه مدرک دانشگاهي ياداشتن مجوزتوليدازيکي از وزارتخانه‌هاي توليدي.
– داشتن محل کسب متناسب با رشته فعاليت، اعم از ملکي يا استيجاري.
– داشتن دفا‌تر قانوني و ارايه اظهارنامه ثبتي.
– داشتن حساب جاري در يکي از شعب بانک‌هاي داخلي.
– عدم اشتغال تمام وقت و همچنين رابطه استخدامي با وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و قواي سه گانه.
– عدم ورشکستگي به تقصير و تقلب.
– نداشتن محکوميت مؤثر کيفري
شرايط لازم براي تشکيل پرونده جهت صدور کارت بازرگاني(اشخاص حقيقي غيرايراني)
اشخاص حقيقي غير ايراني:
– داشتن کليه شرايط مقرر براي اشخاص ايراني باستثناي برگ پايان خدمت وظيفه يا برگ معافيت.
– داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.
– عمل متقابل کشور متبوع آن‌ها در مورد ايرانيان مقيم آن کشور. در
مدارک لازم براي تشکيل پرونده جهت صدور کارت بازرگاني:
– تقاضانامه صدور کارت بازرگاني
– گواهي عدم سوء پيشينه
– ارائه مدرک تحصيلي
– گواهي فعاليت
– فتوکپي جواز توليد
– سه قطعه عکس 4*3
– کپي کارت ملي و تمام صفحات شناسنامه
– گواهي پلمپ دفاتر که از اداره ثبت شرکت ها دريافت مي شود.
– کارت پايان خدمت يا معافيت از آن
– گواهي اصل مفاصا حساب مالياتي مربوطه بر اساس عدم مانعيت براي صادر شدن کارت بازرگاني در سال جاري.
– دو نسخه اصل اظهارنامه در دفتر بازرگاني که بوسيله اداره ثبت شرکت به گواهي رسيده باشد.
– کپي صفحات سند مالکيت يا اجاره نامه دفتر کار
• ابطال کارت بازرگاني:
_مدارك مورد نياز جهت ابطال كارت بازرگاني (ويژه اشخاص حقوقي):
1- تقاضاي شركت در 2 نسخه
2- گواهي مفاصاحساب دارايي آخرين سال مالياتي : اصل و كپي آن.
3- اظهارنامه ابطالي ثبت دفاتر تجارتي 2 نسخه اصل
4- صورتجلسه مجمع عمومي براي شركتهاي سهامي عام خاص تعاوني ها و صورتجلسه هيات مديره براي ساير شركتها مبني برانحلال شركت .
5- تصوير روزنامه رسمي مبني بر اعلام انحلال شركت
6- اصل كارت بازرگاني و كپي صفحات اول و دوم
تذكر 1- اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي براي ابطال كارت خود مي توانند در تهران درخواست خود را به اتاق بازرگاني و در شهرستانها به نمايندگي اتاق بازرگاني و يا به ادارات كل بازرگاني استانها تسليم نمايند، يا مي توانند مستقيما به وزارت بازرگاني مراجعه كنند ،در هر حال ابطال با موافقت و ابلاغ وزارت بازرگاني در اداره مركزي كارت بازرگاني صورت خواهد گرفت.
تذكر2– كليه شرايط فوق براي اشخاص خارجي نيز قابل اعمال و تسري است.
تذكر 3– در صورت مفقود شدن كارت بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودي در روزنامه كثيرالانتشار كافي است .
تذكر4– در صورت سرقت كارت بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودي در روزنامه كثيرالانتشار و گواهي از اداره آگاهي و امثالهم كافي مي باشد.
مدارك مورد نياز جهت ابطال كارت بازرگاني ( ويژه اشخاص حقيقي)
1- تقاضاي شخص در 2 نسخه
2- گواهي مفاصاحساب دارايي آخرين سال مالياتي : اصل و كپي آن.
3- اظهارنامه ابطالي ثبت دفاتر تجارتي 2 نسخه اصل
4- اصل كارت و كپي صفه 1و2
تذكر1- اشخاص اعم حقيقي و حقوقي براي ابطال كارت خود مي توانند درتهران درخواست خود را به اتاق بازرگاني و در شهرستانها به نمايندگي اتاق بازرگاني ويا به ادارات كل بازرگاني استانها تسليم نمايند،يا مي توانند مستقيما به وزارت بازرگاني مراجعه كنند ،در هر حال ابطال با موافقت و ابلاغ وزارت بازرگاني دراداره مركزي كارت بازرگاني صورت خواهد گرفت.
تذكر2- كليه شرايط فوق براي اشخاص خارجي نيز قابل اعمال و تسري است.
تذكر 3– در صورت مفقود شدن كارت بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودي در روزنامه كثيرالانتشار كافي است .
تذكر4- در صورت سرقت كارت بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي تنها ارائه درخواست شخص و اعلام مفقودي در روزنامه كثيرالانتشار و گواهي از اداره آگاهي و امثالهم كافي مي باشد.
موارد معافيت از داشتن کارت بازرگاني:
– شرکت تعاوني مرزنشينان براي ورود‌کالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده و صدور کالا در ازاي کالاهاي وارداتي.
– ملوانان ايراني شاغل در شناورهايي که بين سواحل ايران و ساير کشور‌ها در تردد هستند، براي ورود کالاهاي مورد نياز خانواده خودبه تعداد، مقداروارزش تعيين شده.
– پيله وران براي ورود کالاهاي قابل ورود مورد نياز استان خود و استانهاي همجوار در صورت اخذ کارت پيله وري و مجوز ورود از اداره بازرگاني شهر يا استان مربوط.
-کارگران ايراني شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلي از وزارت کار و امور اجتماعي طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده.
– کالاهايي که ورود و صدور آن‌ها به تشخيص گمرک براي فروش نمي‌باشد.
اختلاف متقاضيان با اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون:
در صورتي که بين متقاضيان کارت بازرگاني و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون اختلاف پيدا شود، هر يک از طرفين مي‌توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلايل خود جهت اتخاذ تصميم نهايي به وزارت بازرگاني منعکس نمايند.
– در صورتي که بعد از صدور کارت براي وزارت بازرگاني مشخص شود که دارنده کارت فاقد يک يا چند شرط از شرايط دريافت کارت مي‌باشد يا بعد از صدور، فاقد شرط يا شرايط مذکور گرديده است، وزارت مذکور مي‌تواند رأساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد برساند، لکن در صورتي که اين امر براي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون مشخص گردد، بايد موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگاني منعکس نمايد.
کلیه امور ثبتی و اداری خود را با اطمینان خاطر، به متخصصان متعهد و کاردان ثبت شرکت ثبتیکال بسپارید.
“آنچه در تخصص ماست جلب رضایت کامل متقاضیان با ارائه مناسب ترین خدمات است”


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است