همه چیزدرباره تشکیل و ثبت و اداره شرکت بامسئولیت محدود

شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است بین دو یا چند شریک، به منظور امور تجاری که در آن مسئولیت هر یک از شرکاء محدود به سرمایه ای است که در شرکت آورده است، ولی سرمایه شرکاء برخلاف شرکت سهامی به قطعات سهام تقسیم نمی شود. ... (بیشتر ...)

شیوه ی انجام پذیره نویسی در تشکیل شرکت سهامی عام

این مرحله از تشکیل شرکت سهامی عام دربرگیرنده تشریفات و اقداماتی هم از سوی موسسین و هم سایر اشخاص و از جمله پذیره نویسان است. همان گونه که در مقالات پیشین گفته شد، ... (بیشتر ...)

دانستنی های تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام

شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند شرکت سهامی عام نامیده می شوند (بیشتر ...)


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است