تنظیم صورتجلسه ثبت هیات مدیره شرکت سهامی

رکن اداره کننده و به عبارت دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن هستند. سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اعتماد به حسن عملکرد و درایت آنان سرمایه های خود را به شرکت می سپارند ... (بیشتر ...)

مدارک و شرایط لازم جهت ثبت شرکت سهامی عام

شرکت سهامی یکی از مهم ترین شرکت های تاثیرگذار در اقتصاد کشور است که به اتکاء سرمایه های تسهیم شده فعالیت اقتصادی خود را رونق می دهد. (بیشتر ...)

مسئولیت مدنی و جزایی راجع به تشکیل و ثبت شرکت سهامی

شکی نیست مقصود از تشکیل شرکت تجاری بردن منفعت است. در شرکت هایی که شرکاء آن کم ترند مانند شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود، چون شرکاء یکدیدگر را به خوبی می شناسند حتی المقدور کم تربین شرکاء اختلاف وجود دارد ... (بیشتر ...)

تغییر نوع شرکت و اختلاط شرکت های سهامی

تغییر نوع شرکت های سهامی به شرکت های دیگر در قانون تجارت ایران پیش بینی نشده است. تنها ماده ای که در قانون تجارت ایران تبدیل نوع شرکتی (بیشتر ...)

شرکت سهامی چیست

شرکت سهامی یکی از بزرگترین و محبوب ترین انواع شرکت های تجاری در جهان می باشد که بنا بر قانون تجارت ایران صرف نظر از نوع فعالیت که ممکن است غیر تجاری نیز باشد شرکت تجاری محسوب می شود. ... (بیشتر ...)


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است