انتخاب مدیران در شرکتهای سهامی

مدیران که وظیفه ی انها اداره ی شرکت میباشد برای مدت مشخصی توسط سهامدارن شرکت انتخاب می شوند  . اعضای هیئت مدیره که در شرکتهای سهامی عام از پنج نفر نباید کمتر باشد .تعداد سهامداران نیز در شرکت های سهامی نباید از سه نفر کمتر باشد . ... (بیشتر ...)

شرکت مختلط سهامی

این شرکت ها که ترکیبی از شرکت های تضامنی و سهامی هستند نحوه کارشان به این صورت است که در ان یک یا چند نفر به عنوان شریک ضامن ودارای سهم هستند و بقیه سرمایه به صورت سهام هایی که از نظر قیمتی مساوی هستند تقسیم می شوند. ... (بیشتر ...)

شرایط تبد یل شرکت تضامنی به شرکت سهامی

پس از ثبت شرکت و انجام تمامی مراحل قانونی گاهی ممکن است شرکا به هر دلیلی تصمیم به ایجاد تغییراتی در شرکت بگیرند. یکی از اساسی ترین تغییرات ، ... (بیشتر ...)

خصوصیات بازرسان شرکت سهامی

بازرسان اشخاصی هستند که توسط مجمع عمومی برای نظارت به اعمال مدیران و حساب ها و معاملات شرکت انتخاب می گردند و دارای خصوصیات ذیل اند : (بیشتر ...)

ویژگی های شرکت سهامی

شرکت سهامی به عنوان کامل ترین نوع شرکت سرمایه ای شرکتی است که درآن حقوق شرکاء که سهامدار نامیده می شوند، به وسبله اوراق قابل معامله ( سهام ) مشخص می شود ... (بیشتر ...)

انواع شرکت های سهامی و تفاوت میان آن ها

شرکت های سهامی را به شرح ذیل مورد بحث قرار می دهیم : (بیشتر ...)

انتخاب بازرسان شرکت سهامی در آغاز تاسیس شرکت

سازماندهی شرکت سهامی ، به صورتی دموکراتیک ، بر عهده سه رکن اصلی شرکت است : رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، رکن اداره کننده ( هیات مدیره ) و رکن نظارت کننده ( بازرس). ... (بیشتر ...)

شرکت سهامی چیست

شرکت سهامی یکی از بزرگترین و محبوب ترین انواع شرکت های تجاری در جهان می باشد که بنا بر قانون تجارت ایران صرف نظر از نوع فعالیت که ممکن است غیر تجاری نیز باشد شرکت تجاری محسوب می شود. ... (بیشتر ...)


تهران، جردن، خیابان دستگردی، به سمت خیابان ولیعصر، پلاک 377، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
0219669
کلیه حقوق محفوظ است